Inkoop

10% besparen op inkoop is meer dan 100% toevoegen aan de winst. Professioneel omgaan met behoefte, specificatie, selectie en contract.

De bedrijfseconomische resultaten van ca. 250 grote ondernemingen leren ons dat een besparing van 10% op inkopen een toename van meer dan 100% op het bedrijfsresultaat tot gevolg heeft.  Hoe kunt u dat bereiken? Door zeer kritisch elke inkoopbehoefte te beoordelen, door zeer goed na te denken over de specificatie van inkoop eisen en wensen, door de leverancier selectie erg goed voor te bereiden en risico´s af te dekken in een contract.

Wij kunnen u hiermee helpen. We zijn specialist om voor u een solide inkoop organisatie op te bouwen, medewerkers te trainen,  best in class processen in te voeren, IT systemen te implementeren voor een borging van autorisaties, processen en informatie. Daarnaast kunnen we voor u alle operationele trajecten besturen vanaf behoefte bepaling, specificatie, offerteaanvragen leverancier selectie tot en met contracteren.

Handshake-inkoop

Behoefte: het hebben van een strategische visie op zelf doen en uitbesteden is essentieel. Ook timing van de aankoop is belangrijk. Vanuit de gedachte van kostenbesparing en duurzaamheid moet ook de vraag worden beantwoord of we genoegen kunnen nemen met tweedehands.

Specificatie
: de kunst van een goede specificatie is dat deze enerzijds zo eenduidig en volledig is dat de leverancier u een net zo duidelijk en compleet antwoord zal kunnen geven en dat deze anderzijds voldoende ruim is dat er in de markt genoeg keuzes overblijven om uw eisen en wensen in te willigen. Hoe meer keus, hoe meer concurrentie en hoe scherper de prijs en voorwaarden.

Selectie & contract
: door een strenge leverancier selectie en adequaat vooronderzoek tezamen met het afdekken van alle worst case scenario´s in een contract voorkomt u veel ellende voor later.

Business

Transparantie, snelheid en flexibiliteit bepalen 'to be or not to be'.

Purchasing

10% besparen op inkoop is meer dan 100% toevoegen aan de winst. Professioneel omgaan met behoefte, specificatie, selectie en contract.

ICT

Sturen op tevredenheid van management en gebruikers, op veiligheid en op continuïteit van het bedrijf.

"Simplicity is inexhaustible"

Krishnamurti