ICT

Sturen op tevredenheid van management en gebruikers, op veiligheid en op continuïteit van het bedrijf.

ICT is de halsslagader geworden van organisaties. ICT is verweven met alle bedrijfsprocessen, alle functies, klanten, leveranciers en overheid. Tezamen met de snel wijzigende ´state of the art´ technologieën wordt het met de dag complexer om management en medewerkers continu tevreden te houden en de veiligheid en continuïteit van het bedrijf te garanderen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Tevredenheid van managers en medewerkers kan gewaarborgd worden door een feilloze implementatie van ICT governance in organisaties. Hiermee wordt bereikt dat de eisen vanuit de business totaal zijn terug te vinden in de performance van de ICT afdeling. Typerend hierbij is dat vragen en problemen vanuit de organisatie snel worden opgelost, dat verzoeken tot wijziging op tijd en foutloos worden geïmplementeerd en dat grotere IT projecten zoals software implementaties binnen plan en budget worden gerealiseerd.

iStock_000009177931Medium

Veiligheid is een begrip waaraan dag in dag uit keihard gewerkt moet worden om deze status te behouden. Veiligheid kan geborgd worden door technologie, door fysieke maatregelen in het gebouw, door proces borging, door procedurele afspraken en door organisatorische maatregelen. Veiligheid wordt maar al te vaak op het bordje van ICT neergelegd terwijl het een onderwerp op de agenda van het directie overleg behoort te zijn.

Continuïteit is een kreet waaraan te vaak een horizon van een dag wordt gekoppeld. Het behoort te gaan over jaren. Continuïteit moet geborgd worden door een reeks van technologische maatregelen, door een grondige selectie van leveranciers, door glasheldere en risico dekkende contracten met partners, door proactief in te spelen op bedrijfsdoelen en strategieën, door adequaat HRM beleid betreffende selectie en training van medewerkers.

Business

Transparantie, snelheid en flexibiliteit bepalen 'to be or not to be'.

Purchasing

10% besparen op inkoop is meer dan 100% toevoegen aan de winst. Professioneel omgaan met behoefte, specificatie, selectie en contract.

ICT

Sturen op tevredenheid van management en gebruikers, op veiligheid en op continuïteit van het bedrijf.

"Simplicity is inexhaustible"

Krishnamurti